X

Na ako dlho musíme program MultiSport objednať?

To záleží len na vašom rozhodnutí. Vzájomná spolupráca je založená písomnou zmluvou na dobu neurčitú s mesačnou výpovednou lehotou a bez udania dôvodu.