Na ako dlho musíme program MultiSport objednať? - Multisport

Na ako dlho musíme program MultiSport objednať?

To záleží len na vašej spoločnosti. Vzájomná spolupráca je ošetrená písomnou zmluvou na dobu neurčitú s mesačnou výpovednou lehotou. Od zmluvy je navyše možné kedykoľvek bez udania dôvodu odstúpiť.