Právny zástupca pre ochranu údajov & Vnútropodnikový advokát - Multisport

Právny zástupca pre ochranu údajov & Vnútropodnikový advokát

Benefit System

Čo robí náš Právny zástupca pre ochranu údajov & Vnútropodnikový advokát:

 • Byť dôveryhodným obchodným partnerom v podnikaní spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o. a poskytovať každodennú podporu svojim lídrom ako expertný poradca
 • Úzka spolupráca s miestnym tímom v medzinárodnej maticovej organizačnej štruktúre
 • Poskytovanie komerčne zameraného právneho poradenstva spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o. a jej hlavným zainteresovaným stranám
 • Poskytnutie presného a včasného poradenstva v rôznych právnych otázkach
 • Správa aktivít týkajúcich sa GDPR - vývoj a monitorovanie súladu s GDPR a inými príslušnými zákonmi o ochrane údajov (vrátane procesov, postupov a procedúr, zmlúv s tretími stranami)
 • Poradenstvo a riadenie rizík ochrany osobných údajov, najmä riziká vyplývajúce z obchodnej činnosti spoločnosti (dohody s klientmi / partnermi / tretími stranami) a IT systémom
 • Poskytovanie poradenstva hodnotenia vplyvu ochrany údajov
 • Vykonávanie školení manažmentu a zamestnancov
 • Správa žiadostí miestnych orgánov (vrátane orgánu na ochranu údajov)
 • Profesionálna a včasná správa žiadostí o prístup k údajovým subjektom
 • Analýza, vypracovanie a preskúmanie právnych stanovísk a iných právnych dokumentov
 • Príprava a kontrola zmlúv
 • Riešenie firemných záležitostí
 • Práca na súčasných a budúcich projektoch, ktoré vyžadujú právnu podporu
 • Udržiavanie vzťahov s externými právnymi poradcami spoločnosti
 • Zabezpečenie súladu s miestnymi zákonmi a predpismi
 • Zabezpečenie dobrej povesti spoločnosti pred tretími stranami a orgánmi
 • Účasť na projektoch, stretnutiach a iných podujatiach na úrovni skupiny
 • Podpora internej a externej právnej komunikácie - zamestnanci, klienti, poskytovatelia služieb a i. 
 • Poskytovanie organizačných vstupov v administratívnej práci v kancelárii a podpora pri správe archívu spoločnosti

Čo od Teba očakávame:

 • Vysokoškolský titul v odbore právo
 • 4 roky praxe v podobnej úlohe ako interná alebo právnická firma (najmenej 2 roky skúseností v oblasti ochrany osobných údajov)
 • Veľmi dobrá úroveň anglického jazyka
 • Dobrá znalosť zmluvného riadenia
 • Vynikajúce komunikačné a organizačné schopnosti
 • Schopnosť pracovať v tíme, multitasking
 • Energickosť, nadšenie
 • Motivácia k neustálemu rozširovaniu zručností a odborných vedomostí
 • Schopnosť pracovať pod tlakom, rýchlo sa meniacom a náročnom prostredí
 • Profesionálny postoj, organizovanosť, schopnosť plánovať
 • Výborná počítačová gramotnosť
 • Proaktívny prístup
 • Flexibilita, otvorenosť, orientácia na procesy a riešenia
 • Zameranie na podnik s orientáciou na budúce ciele
 • Orientácia na detaily a svedomitosť
 • Vysoké etické štandardy sú nevyhnutnosťou
 • Vysoká úroveň osobnej a profesionálnej integrity

Čo sme schopní nášmu Právnemu zástupcovi pre ochranu údajov & Vnútropodnikovému advokátovi ponúknuť:

 • Pozícia vo firme, ktorá je lídrom na trhu vo svojej oblasti
 • Zaujímavá práca plná výziev vo vysoko motivovanom tíme podporujúcom vyvážený a zdravý životný štýl
 • Práca v nadnárodnom, dynamickom a priateľskom prostredí
 • Atraktívny balík odmeňovania, príjemné pracovné podmienky
 • Medzinárodná expozícia
 • Priestor pre preukázanie svojich silných stránok a zručností
 • Súčasť profesionálneho tímu s veľmi vysokými medzinárodnými pracovnými normami
 • Reportovanie miestnemu Country manažérovi a maticovej línii vedúceho ústredia právneho oddelenia

Ak sme Ťa zaujali, pošli nám svoj životopis a pár slov o sebe na kariera@multi-sport.sk.  Tešíme sa na Teba!

Späť na všetky pozície