X

Aktivity

Pri návšteve je potrebné predložiť kartu MultiSport a preukaz totožnosti s fotografiou. Počas prvej návštevy športoviska musia používatelia zaregistrovať svoj vstup.

KONTAKT

, ,