X

Neobmedzený vstup na bežkarske trate.
Spoločnosť MultiSport je partner tohtoročnej zimnej sezóny.

Aktivity

Bežky

Pri návšteve je potrebné predložiť plastovú kartu MultiSport a doklad totožnosti s fotografiou, alebo Virtuálnu kartu MultiSport v našej mobilnej aplikácii.
Aktuálne otváracie hodiny a ponuku aktivít si odporúčame overiť priamo u konkrétneho partnera.

KONTAKT

Košice, Pod šiancom, 652