X

Aká je cena Dní zdravia?

Všetky akcie kompletne zastrešujeme a ich obsah individuálne prispôsobujeme želaniam konkrétneho klienta. Preto výšku ich ceny ovplyvňuje mnoho faktorov. Najskôr sa s vami stretneme osobne, preberieme vaše potreby a požiadavky. Potom už nič nebráni tomu, aby sme vám predložili ponuku šitú na mieru.