X

Aká je splatnosť faktúr?

Splatnosť máme štandardne nastavenú na 14 dní.