X

AKÉ POŽIADAVKY MUSÍ SPĹŇAŤ FOTOGRAFIA V PRIHLÁŠKE?

Fotografia musí byť dobre zaostrená a Vaša tvár musí byť na fotke jasne viditeľná a rozpoznateľná. Môžete si vybrať svoju fotografiu z pamäte telefónu alebo si urobiť selfie pomocou fotoaparátu telefónu.