X

BUDE MOJA APLIKÁCIA FUNGOVAŤ A ZACHOVÁ SI NASTAVENIA A ÚDAJE APLIKÁCIE, AK NEMÁM AKTÍVNU KARTU MULTISPORT?

Ak je Vaša karta MultiSport neaktívna, nebudete môcť virtuálnu kartu používať v zariadeniach, ale aplikácia si zachová všetky Vaše nastavenia a údaje. Keď sa znova rozhodnete aktivovať kartu MultiSport, nemusíte opäť zadávať svoje osobné údaje ani konfigurovať svoju virtuálnu kartu.