X

Čo je to zúčtovacie obdobie?

V programe MultiSport zodpovedá zúčtovaciemu obdobiu jeden kalendárny mesiac.