Čo je to zúčtovacie obdobie? - Multisport

Čo je to zúčtovacie obdobie?

V programe MultiSport zodpovedá zúčtovaciemu obdobiu jeden kalendárny mesiac.