X

Čo prinesie program MultiSport nám a našim zamestnancom?

Všetky prieskumy potvrdzujú, že vo firmách, kde sa zamestnanci venujú pohybovým a relaxačným aktivitám, klesla chorobnosť. Zároveň sa potvrdilo, že spokojnejší a zdravší zamestnanci sú výkonnejší. Program MultiSport dlhodobo pracuje na tom, aby vaši zamestnanci práve takí boli. Zároveň boli motivovanejší a lepšie spolupracovali ako kolektív. Zvyšuje sa tiež vaša atraktivita ako zamestnávateľa. Pozrite sa sami, aké výhody vám prinesie spolupráca s MultiSportom.