X

Môžu kartu MultiSport využiť sprevádzajúce osoby/deti v partnerských zariadeniach aj samostatne, alebo musia byť v sprievode zamestnanca, ktorý je držiteľom karty MultiSport?

Sprevádzajúca osoba môže využívať kartu MultiSport aj samostatne. Detské karty možno využívať len v sprievode dospelej osoby. Táto dospelá osoba nemusí byť držiteľom karty MultiSport. V ostatnom má každý držiteľ karty MultiSport rovnaké práva aj povinnosti.