X

Je možné program MultiSport hradiť flexipasmi či stravnými lístkami?

Bohužiaľ, zatiaľ nie. S týmito spoločnosťami nemáme uzatvorenú spoluprácu.