X

Končí sa mi pracovnoprávny pomer, ale karta je ešte platná. Čo to pre mňa znamená?

To záleží na konkrétnej spolupráci medzi spoločnosťou Benefit Systems Slovakia a Vaším zamestnávateľom. Štandardný postup je, že platnosť karty sa končí posledným dňom vo Vašom súčasnom zamestnaní a kartu je posledným dňom v práci potrebné odovzdať.