X

MÔŽEM POUŽIŤ VIRTUÁLNU KARTU BEZ ZADANIA MÔJHO TELEFÓNNEHO ČÍSLA?

Keďže karta MultiSport je Vašou osobnou športovou kartou, ktorú si nemožno požičať ani požičiavať iným osobám, telefónne číslo slúži ako dodatočné overenie, že Vaša karta bude použitá iba na zariadení, na ktorom si ju nastavíte.