X

MÔŽEM POUŽIŤ VIRTUÁLNU KARTU NA VIACERÝCH ZARIADENIACH?

Svoju virtuálnu kartu môžete používať iba na jednom zariadení, ale ostatné funkcie aplikácie My MultiSport (zoznam zariadení, mapu atď.) môžete používať na ľubovoľnom počte zariadení.