X

Môžem si objednať kartu MultiSport pre sprevádzajúcu osobu/dieťa aj samostatne?

Toto, bohužiaľ, možné nie je. Karta pre sprevádzajúcu osobu/dieťa je naviazaná na existenciu a platnosť karty konkrétneho zamestnanca. Pokiaľ prestane Program MultiSport využívať konkrétny zamestnanec, znamená to, že súčasne končí platnosť karty sprevádzajúcej osoby aj dieťaťa takéhoto zamestnanca v Programe MultiSport.