Môžem využívanie karty MultiSport nejakým spôsobom prerušiť? - Multisport

Môžem využívanie karty MultiSport nejakým spôsobom prerušiť?

V tomto prípade sa informujte na HR oddelení, kde vám personalista/tka oznámi konkrétne možnosti, vždy totiž záleží na konkrétnej spolupráci medzi spoločnosťou Benefit Systems Slovakia a vaším zamestnávateľom. Štandardný postup je, že prerušenie je možné len z vážnych zdravotných dôvodov, ktoré podložíte potvrdením od lekára o neschopnosti vykonávať šport.