X

Môžem využívanie karty MultiSport nejakým spôsobom prerušiť?

V tomto prípade sa informujte na personálnom oddelení, kde Vám personalista/tka oznámi konkrétne možnosti, vždy totiž záleží na konkrétnej spolupráci medzi spoločnosťou Benefit Systems Slovakia a Vaším zamestnávateľom. Štandardný postup je, že prerušenie je možné len z vážnych zdravotných dôvodov.