X

Môžem získať kartu MultiSport aj pre mojich rodinných príslušníkov?

Áno. K jednej karte môže každý zamestnanec získať jednu kartu pre dospelú blízku osobu  (ďalej len „sprevádzajúca osoba“) a až tri karty pre deti do 15 rokov (ďalej len „dieťa“). Je však na Vašom zamestnávateľovi, či získanie kariet pre tieto osoby podporuje, preto sa obráťte na svoje personálne oddelenie.