X

Môžeme kartu ponúknuť výhradne zamestnancom, alebo aj externým spolupracovníkom?

Kartu MultiSport môžu dostať aj externí spolupracovníci osoby vykonávajúce práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce a pod.). Všetko je zmluvne zabezpečené čestným vyhlásením zo strany firmy.