Môžeme kartu ponúknuť výhradne zamestnancom, alebo aj externým spolupracovníkom? - Multisport

Môžeme kartu ponúknuť výhradne zamestnancom, alebo aj externým spolupracovníkom?

Kartu MultiSport môžu dostať aj externí spolupracovníci alebo ľudia s dohodou o vykonaní práce atď. Všetko je zmluvne zabezpečené čestným vyhlásením zo strany firmy.