X

Môžeme kartu ponúknuť výhradne zamestnancom, alebo aj iným osobám?

Kartu MultiSport si môžu objednať aj zamestnanci vykonávajúci práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce a pod.).