X

Môžeme počas spolupráce zvyšovať počet kariet?

Samozrejme. Aktualizácia počtu kariet je možná prostredníctvom klientskej zóny do 18. dňa v mesiaci alebo prostredníctvom webového formulára, ktorý je vytvorený špeciálne len pre vás.