Benefit Systems Slovakia – stará sa o zamestnancov

Kto sme?

Od nášho vstupu na Slovensko vo februári 2015 napĺňame jednoduché poslanie: Ponúkame zamestnaným ľuďom možnosť kompenzovať ich pracovné vyťaženie. Pomáhame im zaviesť vyvážený osobný a pracovný život, podporujeme ich zdravie a vitalitu. Veríme, že spokojnejší a zdravší zamestnanci sú produktívnejší.

Korporátnym klientom ponúkame program MultiSport. Ide o unikátny koncept dlhodobej motivácie zamestnancov k pravidelnému pohybu a relaxácii. A zatiaľ čo sme sa pôvodne zameriavali na jediný nosný produkt – kartu MultiSport, v roku 2017 sme pridali aj druhý - MultiSport Dni zdravia a športu.

PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

Majte spokojnejších, zdravších a výkonnejších zamestnancov.

PONUKA NA MIERU

PRE ZAMESTNANCOV

Získajte vstup do 1 900+ zariadení na Slovensku aj v Česku.

ODPORUČTE NÁS
  • PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

    Majte spokojnejších, zdravších a výkonnejších zamestnancov.

    PONUKA NA MIERU
  • PRE ZAMESTNANCOV

    Získajte vstup do 1 900+ zariadení na Slovensku aj v Česku.

    ODPORUČTE NÁS

PROGRAM MULTISPORT NA SLOVENSKU A V ČESKU

1 900+

športových a relaxačných zariadení tvorí našu partnerskú sieť

300+

miest MultiSport pokrýva – využijete tu svoju kartu

112 000

zamestnancov sa s nami hýbe aj relaxuje

STARÁME SA O ZAMESTNANCOV VIAC AKO 3 300 SPOLOČNOSTÍ

Niektoré z nich sú:

CHCETE PATRIŤ MEDZI NICH?

POZRITE SI ČASTÉ OTÁZKY O MULTISPORTE

POHYB A RELAXÁCIA S MULTISPORTOM EŠTE DNES!

PRE ZAMESTNÁVATEĽOV alebo PRE ZAMESTNANCOV