X

Ako motivovať a byť motivovaný v práci

13.január 2022

Za energiou a efektivitou, ktorú dennodenne vynaložíte v práci sa ukrýva pracovná motivácia. Sú to dôvody, pre ktoré každý deň vstávate z postele a bojujete so záplavou pracovných úloh. Motivácia však nie je pre každého zamestnanca či podnikateľa rovnaká. Vo väčšine prípadov slúži vyššiemu cieľu, ktorý pred nami stojí dlhodobo a ktorého dosiahnutie netrvá týždne, ale v niektorých prípadoch aj roky.

Čo je to motivácia?

Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje naše správanie a dáva nám smer a účel. Je to hnacia sila, motor, ktorý nás ženie k uspokojeniu ešte nenaplnených potrieb. V skratke, je to vôľa niečo dosiahnuť. Správanie človeka je takmer vždy psychologicky motivované. Vo všeobecnosti platí, že produktivita práce vzrastá priamo úmerne s rastom pozitívnej motivácie a chuti k práci. Aké druhy motivácie v práci rozlišujeme?

Finančná motivácia

V práci delíme motiváciu najčastejšie na finančnú a nefinančnú. Sú pracovníci, pre ktorých je výška finančnej odmeny jediným a najdôležitejším kritériom. Z pohľadu zamestnávateľa by preto plat mal byť najdôležitejšou premennou spokojnosti zamestnanca. Dobre zaplatený zamestnanec nemá dôvod uvažovať nad zmenou miesta a zároveň sa nemusí strachovať v osobnom živote o platenie účtov a výdavkov na živobytie.

Možnosti celoživotného vzdelávania

Súčasným trendom je celoživotné vzdelávanie. Už nestačí škola a niekoľko neaktuálnych kurzov. Medzi faktory, ktoré dokážu zamestnanca motivovať je aj systém vzdelávania vo firme, prístup ku vzdelávacím či jazykovým kurzom a možnosť rastu. Takto rastie nie len samotný zamestnanec, ale aj spoločnosť vďaka kvalifikovaným a progresívnym zamestnancom. 

Flexibilné pracovné miesto a čas

Ďalším faktorom môže byť flexibilný pracovný čas a takzvaný home office. Že sedieť v kancelárii 8 hodín denne je rovnako alebo menej efektívne ako práca z domu, poukazujú viaceré prieskumy produktivity. Dať svojim zamestnancom dôveru a slobodu je súčasným manažérskym trendom. Zamestnanci to zas berú ako motivačný faktor k práci, ktorý môže v konečnom dôsledku rozhodnúť o dlhodobom zotrvaní v danej spoločnosti.

Zdravie, benefity a kolektív

Pre niekoho je najväčšou motiváciou do práce fantastický pracovný kolektív. Ak máte radi svojich kolegov, čas strávený v práci sa stáva oveľa znesiteľnejším. Bonusom sú potom rôzne spoločné celofiremné akcie, teambuildingy či firemné konferencie. To isté platí aj o rôznych firemných benefitov, medzi ktoré patrí aj karta MultiSport. Firmy, ktoré tieto benefity majú, sú pre zamestnancov oveľa atraktívnejšie. Sem možno zaradiť aj zdravotné benefity, ako extra dni voľna v prípade nečakanej choroby, príspevky do tretieho piliera dôchodkového sporenia či pravidelné zdravotné prehliadky.

Plat a výkonnostné bonusy

Pri porovnaní platových podmienok je dobré urobiť si prieskum platov v konkrétnom regióne na stránkach ako www.naseplaty.sk alebo www.platy.sk. Vďaka tomu vidíte svoje platové rezervy, prípadne, do akej miery vaša mzda korešponduje s platovým priemerom v danom odvetví a v regióne. Ak chce zamestnávateľ motivovať pracovníkov, pre ktorých je plat jedinou pracovnou motiváciou, dobre zaberajú výkonnostné odmeny a finančné bonusy v prípade včasného ukončenia projektov a úloh. 

Byť motivovaný a motivovať

Motivovať samého seba k dosiahnutiu svojich cieľou je nesmierne náročné, skutočným umením je však motivovať aj ľudí okolo seba a svojich zamestnancov. Pre manažéra či riaditeľa firmy je to dôležitá schopnosť, ktorá mu zabezpečí spokojných a zapálených pracovníkov, ktorí nebudú svoju prácu vykonávať s odporom. Správnou dávkou motivácie môžu zamestnanci rásť spolu s firmou a nebudú mať dôvod hľadať iné pracovné miesto.