Preskočiť obsah

Späť na kategórie

Zdravie

Sami si vytvárame stres aj tam, kde nie je

Sami si vytvárame stres aj tam, kde nie je

26. november 2020

Psychologička Mgr. Eva Šuleková sa dlhodobo venuje témam stresu, syndrómu vyhorenia a zdravému životnému štýlu. Opýtali sme sa jej, ako na nás vplýva neistota v čase pandémie, či ako so stresom bojujú aktívni športovci. 

Globálna pandémia priniesla do našich životov neistotu a sociálnu izoláciu. Ako nové skutočnosti vplývajú na ľudskú psychiku?

Prvá vlna epidemiologických opatrení nám dala priestor zastaviť sa a vniesť do našich životov medziľudskú zodpovednosť a toleranciu. Otázka je skôr na mieru prežívanej neistoty, ktorú sme ako dospelí museli začať regulovať a ako sme vedeli túto situáciu vysvetliť našim deťom. 

Aká je situácia dnes?

V súčasnosti už máme skúsenosť a je to skôr o tom, či vieme flexibilne reagovať a adaptovať sa zmenám. Sme schopní nájsť aj pozitíva a výhody v tejto situácii. Na druhej strane, môžeme na všetko reagovať ofenzívne a svoje vnímanie formátovať do psychicky negatívneho prežívania. 

Pandémia pred nás postavila nové výzvy a každý sa s nimi vyrovnáva po svojom…

Tu vyvstáva skutočne vedomá otázka: “Ako chcem žiť svoj život?“ Vedome sa rozhodnúť, akým vzorom budeme pre svoje deti,  či im ukážeme, ako zvládať životné situácie alebo ako bojovať s niečím, na čo nemáme dosah. Rozhodnutie ako žiť, držíme vo svojich rukách.

Aké zdravotné riziká pre človeka hrozia pri dlhodobom vystavení stresovým situáciám?

Ako prvé je dôležité zastaviť sa, zanalyzovať ako žijem a aký vediem životný štýl. Či mám dostatok spánku, či je kvalitný, či moja skladba jedálnička je plnohodnotná, či pracujem primerane, či mám zdravé vzťahy, či mám vyhradený čas pre seba. Prípadne či mám priestor z času na čas nerobiť vôbec nič. Toto sú veľmi dôležité otázky, ktoré by sme si mali priebežne klásť sami sebe. 

Čo robiť, ak na tieto otázky odpovedáme negatívne?

Ak je toto všetko v nerovnováhe a výkon prevyšuje schopnosť regenerácie, zarobili sme si na problém, ktorý sa nenápadne votrie do našich životov. Najskôr sú to malé náznaky, ako bolesť hlavy, bolesť pohybového systému, znížená obranyschopnosť organizmu, zmena rytmu srdca, chronické migrény, zmena v štruktúre pohybového aparátu, prípadné psychické zmeny. 

Čo sa stane, ak tieto príznaky ignorujeme?

Neexistuje nič horšie, ako vedomá ignorácia týchto upozornení. Pritom jediné, po čom siahneme je tabletka. Každý z nás je najlepším pozorovateľom a terapeutom seba samého. Je zdraviu bezpečné, byť si vedomý, ako žijeme a čo s tým môžeme urobiť.

Existujú spoľahlivé techniky na odbúranie stresu?

Pokiaľ nie sme rozhodnutí pre zmenu, ktorá bude znamenať znižovanie stresujúcich činností, akákoľvek technika síce z krátkodobého hľadiska bude fungovať, ale z dlhodobého hľadiska bude nedostatočná. Bude vyžadovať hľadanie nových a zázračnejších metód. 

Aké sú rýchle triky odbúravajúce stres?

Ak máme bežný stres, postačuje rýchly strečing, ktorý sa dá robiť priamo na stoličke. Postaviť sa a prejsť sa napríklad na toaletu. Osviežiť sa studenou vodou, otvoriť okno a urobiť vedomé nádychy/výdychy. Môžu byť hlboké, v malom počte, alebo vedome dýchať, a vnímať celý proces dýchania. Môžeme s nádychom pritiahnuť ramená k ušiam (nahromadenie napätia) a následne s výdychom pustiť ramená dole (zbavenie napätia). Každý z nás by si mal nájsť svoju techniku, ktorá mu najviac vyhovuje.

Dokážu športovci lepšie zvládať stres?

Myslím si, že je to individuálne. Športovci sú vystavení jednorazovému stresu pred štartom a môže ho prežívať ešte skôr pred pretekmi. Potom hovoríme aj o neželanej dĺžke trvania. 

Je rozdiel medzi individuálnymi a kolektívnymi športami? 

Športovci prežívajú stres na individuálnej úrovni, kde si je za výkon športovec zodpovedný sám. To vedie k vysokej zodpovednosti k sebe samému a realizačnému tímu. V kolektívnom športe sa to dokáže rozložiť medzi ostatných členov tímu. Ten stres je hlavne pred štartom a končí dosiahnutím výkonu. 

Ako so stresom bojujú športovci?

Každým pretekom sa osobnosť športovca adaptuje a hľadá si techniky na jeho elimináciu. Napríklad dychovým cvičením či hudbou. Alebo ho prežíva rovnako a môže ho tento stres k výkonu vyburcovať. Môže však aj negatívne ovplyvní výsledok. 

Ako môže stres ovplyvniť športový výkon?

Záleží, či miera stresu je taká veľká, že športovec svoju  pozornosť namieri proti sebe a naruší psychickú odolnosť. Napríklad, že začne o sebe a výkone pochybovať. Okrem psychiky športovca sú tu aj vonkajšie vplyvy, ktoré ovplyvňujú mieru stresu, ktorý má. Sú to sponzori, médiá, tréner a mnoho ďalších.  

Športové tímy zamestnávajú špecialistov aj v tejto oblasti.

V dnešnej dobe majú športovci možnosť využiť športového psychológa alebo kouča, ktorý by ich vedie v procese rozpoznania a spracovania nežiaducich aspektov prežívania. Následne to športovec musí začať aplikovať na svoj výkon.

Je dnes človek vystavený väčšiemu náporu stresu, ako tomu bolo v minulosti? 

Nepovedala by som, že nápor je väčší. Stres má len iný charakter. Skôr vidím, že si sami vytvárame stres aj tam, kde nie je. 

Esenciálne teda ide o iný druh stresu?

V minulosti išlo skôr o základné prežitie, teraz je to stres z potreby dosahovania finančného a materiálneho prebytku a neschopnosti si užívať život v jednoduchosti. Veľmi sa teším, že ľudia sa začínajú zamýšľať nad tým, ako žijú, a ako v skutočnosti chcú žiť. 

Existujú aj kladné aspekty stresu?

Je prirodzené, že nikto z nás nechce zažívať neistotu a strach. Buď sa tomu vyhýbame, alebo sa s ním popasujeme a nájdeme spôsob ako ho využiť. Stres má aj pozitívny charakter a má za úlohu nás posúvať vpred, pracovať na sebe a zvýšiť úroveň prispôsobenia sa. 

Blížia sa Vianoce a s nimi spojený sviatočný zhon. Ako sa brániť náporu vianočného stresu?

Vianoce sú o pohode v kruhu rodiny a nie o kvantite darčekov. Dostávame sa pod tlak, čo ešte musíme do Vianoc stihnúť. Je rozdiel, ak to vyžadujú pracovné termíny, alebo náš osobný život. 

Dá sa na to pripraviť?

Pripraviť sa dá tak, že kúpite darčeky v predstihu a upratovanie sa rozloží aj medzi ostatných členov rodiny, ktorí sú schopní pomôcť. Je dôležité si uvedomiť, že by sme mali mať z vecí, ktoré robíme radosť. Je dobré svojich blízkych poprosiť o pomoc a znížiť z nárokov. Vianoce sú o radosti, oddychu a smiechu, ak je to len trochu možné.

Navštívte tiež web stránku Mgr. Evky Šulekovej.

Za rozhovor Evke srdečne ďakujeme a želáme všetko dobré.

Autor: Michal Haviar

wave

Ďalšie tipy na čítanie

Ako začať športovať

AKO PREDCHÁDZAŤ ZRANENIAM A AKO SA ZBAVIŤ STRACHU PRED PRVÝM TRÉNINGOM  
Hovorí sa, že najťažší je vždy začiatok, prvý pomyselný krok ku zmene. Tak je to v pracovných úlohách, vo vzťahoch, ale aj v…